Περιβάλλον, Οικονομία, Κοινωνία 

 SPP © Fco Marquez

Περιβάλλον

Οι σπάνιες φυσικές αξίες αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Πρέσπας και την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ήπιου μοντέλου ανάπτυξης που θα συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας.

Περισσότερα

Οικονομία

Οι μοναδικές φυσικές αξίες θα αξιοποιηθούν προς όφελος των παραγόμενων προϊόντων και των  παρεχόμενων υπηρεσιών της περιοχής με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Περισσότερα

 SPP © S. Vogiatzis 

 SPP © Z. Anastasiadou

Κοινωνία

H ύπαρξη μίας ενεργής κοινωνίας που θα κρατήσει ζωντανή την περιοχή περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιαδήποτε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

Περισσότερα

©2018 by poliprespa. Proudly created with Wix.com