Οι Εταίροι

Το πρόγραμμα «Poliprespa»  βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και τη συλλογική προσπάθεια των κατοίκων για ένα καλύτερο μέλλον για τον μικρότερο πληθυσμιακά Δήμο της Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν

-ο Δήμος Πρεσπών,

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών,

-ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Ε.Δ. Πρεσπών «Πελεκάνος»,

-τα σχολεία & οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων,

-ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός & Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού,

-ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεσπιωτών,

-ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λευκώνα, ο Αθλητικός Σύλλογος Shooters

 

και άλλοι τοπικοί φορείς.

SPP © Fco Marquez