Περιβάλλον

Το σπάνιο φυσικό περιβάλλον αποτελεί την αφορμή και τη βάση του προγράμματος Poliprespa που μαζί με τους πυλώνες της οικονομίας και της κοινωνίας συνθέτουν ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης για την Πρέσπα.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκεται μέσω δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης που στοχεύουν στην προστασία του οικοσύστηματος με τρόπο που επιφέρει ταυτόχρονα οφέλη για τη βιοποικιλότητα και την τοπική κοινωνία, αλλά και μέσω της προώθησης δράσεων αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη την προστασία των φυσικών πόρων.

SPP © T. Kastritis

©2018 by poliprespa. Proudly created with Wix.com