Αναζήτηση

Νέα εποχή για τη διαχείριση του καλαμιώνα της Μικρής Πρέσπας

Νέος εξειδικευμένος εξοπλισμός θα συμβάλει στην επέκταση της διαχείρισης του συνόλου του καλαμιώνα αντιμετωπίζοντας σημαντικά ζητήματα, που προέκυψαν στην πάροδο του χρόνου και που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση, όπως η αναγκαιότητα αύξησης των ελευθέρων από βλάστηση επιφανειών νερού και η διαχείριση σε μεγαλύτερα βάθη της λίμνης.


Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι δράσεις διαχείρισης του καλαμιώνα εφαρμόστηκαν, σε πειραματικό στάδιο, πρώτη φορά στη Μικρή Πρέσπα το 1999. Στη συνέχεια την περίοδο 2002 - 2007 εφαρμόστηκε διαχείριση σε ευρεία κλίμακα (πρόγραμμα LIFE 02 NAT GR 8494) με πολύ θετικά αποτελέσματα για τους δείκτες βιοποικιλότητας αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που εφαρμόζονται στον υγρότοπο, όπως η αλιεία και η κτηνοτροφία.


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το 2007 η διαχείριση συνεχίστηκε μέσω ενός πολύ-συμμετοχικού συστήματος λήψης αποφάσεων, της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου.


wetland_equipment_site news
.pdf
Download PDF • 736KB

1 Προβολή

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων